Tanssikoulumme järjestää lastentanssin koulutusta Kiddiejam lastentanssi-konsepti kautta kaikille alle kouluikäisten lasten tanssituokioiden järjestämisestä. Koulutuksissa osallistujat saavat valmista materiaalia eri ikäisille lapsille useasta eri tanssilajista. Materiaalin voi käyttää sellaisenaan tai sitä saa soveltaa vapaasti omaan käyttötarkoitukseensa sopivaksi. 

Miksi Kiddiejam on erityinen lastentanssi-konsepti?

Usein ajatellaan, että alle kouluikäisten kanssa on haastavaa opetella ”oikeita asioita”, koska:

1) lapset eivät jaksa vielä keskittyä

2) eivät pysty vielä oppimaan oikeita tanssiasioita

3) lasten pitää saada vielä leikkiä.

Kiddiejam konsepti kumoaa kaikki kolme väitettä. 

Väite 1: Lapset eivät jaksa keskittyä

Lapset jaksavat mitä vain, mikäli he ovat innostuneita asiasta. Tämä vaatii lastentanssi-opettajalta / ohjaajalta hyvää organisointikykyä, kykyä sietää ”hallittua kaaosta” ja 200% heittäytymistä. Mikäli nämä asiat toteutuvat, opettaja saa lapset innostumaan mistä tahansa haluamastaan asiasta. Innostunut ja motivoitunut lapsi keskittyy ja haluaa oppia. Toki lapsen pinna on lyhyempi kuin aikuisen, joten opettajan on hyvä oppia aistimaan, missä kohtaa tekemistä kannattaa vaihtaa eli liian pitkään ei kannata yhtä asiaa teettää. 

Suunnittelemalla opetuksen johdonmukaiseksi ja loogisesti eteneväksi opettaja pystyy myös tukemaan lasten keskittymisen oppimista. TanssinTahdin Limingan ryhmien opettaja Marjukka Koivuniemi on ollut mukana luomassa ja kehittämässä Kiddiejam -konseptia alusta asti. Tämän syyslukukauden tavoitteina Maikilla onkin keskittymistä ja oppimista tukevat asiat eli ryhmässä toimiminen ja ryhmäytyminen. Maikin pitkä kokemus lastentanssinopettajana tuo hänelle mahdollisuuden tarttua hetkeen ja soveltaa asioita ryhmän mukaan. 

Kaikki TanssinTahdin opettajat pitävät syyslukukaudella taaperoiden (3-4v) lastentanssiryhmissä tärkeimpinä tavoitteina ryhmässä toimimista, tanssisalissa olemista ja ohjeiden kuuntelemista. Iin opettaja Johannalla taaperot harjoittelevat lisäksi erilaisia liikkumistapoja ja tasoja, tenavien (5-6v) opettajilla on jo jonkin verran enemmän taitotavoitteita, Johannalla tanssituntietikettiin johdattaminen, oma liikkuminen, erilaiset liiketavat ja tasot sekä oman kehon hahmottaminen. Johanna käyttää aktiivisesti Kiddiejam-materiaalia, syksyllä on käytössä discotanssin ja showtanssin materiaalipaketit.

Maikin tenavilla tavoitteena on opetella laaja-alaisesti eri tanssilajien perusteitä, tänä syksynä pääpaino showtanssissa ja erityisesti eri tasoissa tanssimisessa. Maikki käyttää syksyllä Kiddiejam-materiaalista ainakin Toukka-lorua ja Viisi sormea -tekniikkasarjaa ja pitkän kokemuksensa ansiosta vetäisee takataskusta lisää sopivaa materiaalia tarpeen mukaan.

Liian isoja ja laajoja tavoitteita ei siis kannata asettaa, lasten keskittyminen ja oppiminen sujuvat paremmin, mikäli tavoitteet ovat selkeästi rajatut ja näin helposti saavutettavissa. 

Väite 2: Lapset eivät vielä pysty oppimaan oikeita tanssiasioita

Lapset oppivat yllättävän paljon asioita, kun ne syötetään heille oikealla tavalla. Motorinen kehitys tietysti kulkee omaa reittiään ja on jokaisella lapsella vähän erilainen, mutta hieman tietoa hankittuaan opettaja pystyy aika hyvin ottamaan tunneille mukaan sellaisia asioita, joita lapsilla on mahdollisuus oppia ja tarvittaessa eriyttämään opetusta niin, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa neuvot ja ohjeet.

On hyvä muistaa myös se, että tanssinoppiminen ei ole pelkästään tanssiliikkeiden ja -askelien opettelemista vaan siihen liittyy myös tiedollista oppimista. 3-vuotias taaperotanssija on innoissaan kun osaa lastentanssitunnin jälkeen sanoa hienon sanan réleve ja tietää että se tarkoittaa varpaille nousemista. Tiedollisten asioiden kautta voidaan rakentaa johdonmukaista ja loogisesti etenevää opetusta ja lapset oppivat hyvin pian siirtämään yhdessä tanssilajissa opittuja termejä toiseen ja huomaavat, että osaavatkin jo tehdä tämän asian. 

TanssinTahdin Elisa-opettaja toimii Kiddiejam-kouluttajana sekä lastentanssi-opettajana ja sanoo, että jos opettaja luottaa asiaansa, lapset oppivat mitä tahansa. Opettajan pitää uskaltaa antaa aikaa asioiden kehittymiselle ja syventymiselle. Elisan mukaan opeteltavien asioiden pitää lastentanssissa olla ikätasolle sopivalla tavalla palasteltu ja opetuksen eteneminen täytyy olla loogista. Kunnollisen perustan päälle on hyvä rakentaa uusia asioita.

Elisalla on syksyn aikana kehitystyön alla uudet materiaalipaketit showtanssiin ja hiphopiin, siksi hänen ryhmissään tehdään syksyn aikana näitä lajeja ja testaillaan uutta materiaalia, jotta saadaan se mahdollisimman toimivaksi kevään varten. 

TanssinTahdin Rosa-opettaja kertoo, että tenavien(5-6v) kanssa opetellaan ns. oikeita tanssitunnin juttuja ja tavoitteena onkin saada syyskauden aikana tanssitunnin rytmistä kiinni. Nyt osataan jo lämmittely, salinpoikki liikkuminen jonoista ja tanssisarja. Vielä pitäisi opetella mm. omat tanssipaikat. Taaperoiden kanssa tehdään samoja asioita, mutta eletään enemmän hetkessä ja muokataan tuntia. siihen suuntaan mihin ryhmän energia sitä vaatii. Kiddiejam materiaalista Rosa käyttää tänä syksynä Morjensta pöytään -loru, patsastanssi -lämmittely ja alku- ja loppurutiinit (terve varpaat/kiitos varpaat).

Väite 3: Lasten pitää vielä saada leikkiä

Niin pitääkin, ehdottomasti, mutta leikin ja leikinomaisten asioiden varjolla voidaan lastentanssissa opetella niin pajon uusia hienoja taitoja, ihan oikeita asioita. Kiddiejamin materiaaleissa käytettävät musiikit ovat lastenmusiikkia, mutta samalla myös tyylinmukaista eri tanssilajeihin sopivaa musiikkia. Olemme tuottaneet paljon musiikkia itse, jolloin saamme esimerkiksi haluamastamme lastenlaulusta balettitunnille sopivan version tai kivasta lastenlorusta hip hop- biisin. Kuulemalla tanssilajille luonteenomaista musiikkia lasten ymmärrys lajista ja siihen liittyvästä musiikkityylistä kasvaa. 

Jokaisen tanssiliikkeen voi naamioida opetusta varten lastentanssi tunnille sopivaksi, jolloin leikinomaisuus säilyy mukana. Mielikuvat ja tarinat ovatkin Kiddiejam-tunneilla mukana, hip hop tunnilla voidaan esimerkiksi käydä ostoksilla ja roikottaa kauppakasseja, jotta kehoon löytyy lajille tyypillinen muoto. Kun kassSaeja vähän ”hölskyttää” saadaan harjoiteltua kehon baunssia. 

Kiddiejam-koulutuksissa kouluttajat antavat osallistujille valmiita tuntisuunnitelmia, joiden avulla pääsee alkuun. Lisäksi kouluttajat jakavat auliisti omia kokemuksiaan erilaisten tanssillisten asioiden opettamisesta. Leikkiä on siis mukana, mutta jokaisen harjoitteen ja tanssin takana on lajille tyypilliset tanssielementit, ääneen sanotut käsitteet ja lajille tyypillinen musiikki. 

Mikä lasten opettamisessa on niin huippua?

Maikin mielestä huikeaa on lasten välittömyys ja rohkeus heittäytyä tuntiin täysillä. Johanna rakastaa lasten kokonaisvaltaista eläytymistä.

Elisa on innoissaan lasten aitoudesta. Lapset ovat mukana täysillä oli asia sitten uusi, entuudestaan tuttu, hankala tai helppo. Kaatumisen jälkeen noustaan aina uudelleen kunnes taas kaadutaan. Lapset osaavat oppia ja olla kesken. Heille on normaalia ja luontevaa innostua asioista joita eivät vielä osaa ja lähteä rohkeasti niitä asioita kohti. Lasten mielikuvitus on myös rajaton. Siitä inspiroituu opettaja vähintään yhtä paljon kuin lapset itsekin.

Nooran mukaan parasta on lasten välitön palaute, oppimisen ilo ja tanssin riemu. Se, kun oppilaat toteavat tunnin jälkeen, että tänään oli viikon paras päivä, koska oli tanssitunti. 

Rosa rakastaa alle kouluikäisten lasten opettamisessa sitä, että jokainen tunti on erilainen. Pienten kanssa ei ikinä tuntia aloittaessa tiedä varmaksi mihin tulemme tänään päätymään, vain mielikuvitus on rajana! Hetkessä elämisen taito on asia, johon opettajat kasvavat työtä tehdessään ja johon myös saa paljon vinkkejä ja tukea Kiddiejamin ohjaajien omasta FB-ryhmästä.

Seuraavan luettelon sisällöstä ovat varmasti yhtä mieltä kaikki, jotka lasten kanssa onnistuneesti työskentelevät. Rosa-opettaja pitää ryhmiä sekä Kellossa että Limingassa. Kellossa hänellä on todella suuret ryhmät yli 20 lasta sekä taaperoissa että tenavissa. Kun pitää huolen alla olevista, TanssinTahdin opettajien kuvaamista asioista, opettaja pärjää yllättävänkin ison oppilasmäärän kanssa lastentanssi tunnilla.

TanssinTahdin opettajien vinkit lastentanssi opetuksessa onnistumiseen:

  • Tuntirakenteen ja ohjeistusten tulee olla selkeitä ja näiden myötä opettajan pitää uskaltaa heittäytyä mukaan lasten maailmaan. 
  • Sopiva hallittu kaaos on hyvän tunnin merkki, heittäytyminen. Kaikki mitä tehdään, tehdään täysillä. Tunneilla täytyy saada tuntea, kokea ja välillä myös juosta.
  • Lapsille on hyvä luoda rutiinit, oman ohjeistuksen ja valmiustilan pitää olla selkeitä ja valmiita tanssitunnille.
  • Lapsia ja lapsuutta pitää arvostaa, mutta ei aliarvioida. 
  • Opettajan tulee olla läsnäoleva ja aito.
  • Työtään pitää rakastaa, lapset aistivat, jos sydän ei ole mukana.

Kiddiejam koulutuksista saat hyvät valmiudet

Kiddiejam-koulutuksissa on joka kerta mukana sekä tanssin ja liikunnan ammattilaisia että varhaiskasvatuksen väkeä ja aloitteleviä ohjaajia. Hedelmälliset keskustelut avaavat jokaisen osallistujan ajatuksia ja päivän jälkeen jokainen on innolla lähdössä kokeilemaan koulutuksesta tullutta materiaalia. Tietoa koulutuksista löydät tästä.

”Silmä, silmä, nenä, suu,
Sieltä kasvot paljastuu.
Jalka, jalka, varvas, kanta,
sieltä voima vahvistuu.
Käsi, käsi, kyynär, sormet,
liikkuu aivan kuten hornet.
Nyt jo liikkuu kroppa tää,
kaiken kohta osaat sää!”


Jäikö jokin mietityttämään, ole rohkeasti yhteydessä: liisa@tanssintahti.com, 050-4431011