Tanssitekniikka voi sanana kuulostaa tylsältä, mutta jokainen meistä ymmärtää, että mikään taito ei kehity ilman asian teknisiin aspekteihin paneutumista. Se on välttämätön osa minkä tahansa uuden asian opiskelua. Tekniikkaharjoittelun kautta asian oppiminen etenee loogisesti ja systemaattisesti, helpoimmasta tekniikasta haastavampaan. 

Taidon oppiminen tanssissa -artikkelissa pohdimme samoja asioita, luethan senkin!

Motivaation ylläpitämisen kannalta tärkeää on, että harrastaja pääsee soveltamaan opeteltua tekniikka-asiaa johonkin, jossa tekniikan voi hetkeksi unohtaa ja keskittyä nauttimaan sen hetkisestä osaamisesta. Näin esimerkiksi pieni pianisti pääsee soittamaan ”oikeaa kappaletta”, jonka opettaja on valinnut soitettavaksi juuri siksi, että siinä sovelletaan tunneilla harjoiteltuja sormituksia tai tapaa soittaa, eli sitä tekniikkaa mitä tunnilla on opeteltu. Vastaavasti tanssiharrastuksessa tanssinopettaja suunnittelee tanssitunnin lopuksi tanssisarjan, jonka liikemateriaali tukee tunnilla harjoiteltua tanssitekniikka-asiaa: esimerkiksi tasapainoa, pyörimistä tai hyppytekniikkaa ja kauden lopuksi opettaja rakentaa esityksen, jossa on näkyvillä kyseisen kauden aikana työstetyt tekniikka-asiat. 

Mitä tanssitekniikka harjoittelu oikein on?  

Tanssitaito pitää sisällään todella paljon erilaisia asioita ja kukin opettaja päättääkin kauden alussa, minkä osa-alueen tai teknisen asian hän ottaa päätavoitteekseen tulevan kauden aikana. Jollakin kaudella tai jokin tietty osa kaudesta tutustutaan kenties pyörimiseen, toisella jaksolla voidaan harjoitella erilaisia muodostelmia ja siirtymiä ja välillä taas tekemistä voidaan painottaa esimerkiksi lattiatyöskentelyyn. 

tanssitekniikka

Tanssikoulumme sivuilta löytyy opetussuunnitelman liitteenä kaksi tiedostoa, joiden pohjalta opettajat tekevät ratkaisuja omia tuntejaan ajatellen. Pedagogisesti valveutuneet opettajat pyrkivät rakentamaan tanssitekniikka-asiat osaksi tuntia siten, että ne eivät jää irralllisiksi, vaan tanssijat tietävät, miten soveltaa opittua teknistä taitoa myös tanssisarjan lomassa ja ymmärtävät, mikä asia johtaa mihinkin. Perusmottona tunneilla onkin: “Täytyy osata kävellä, ennen kuin voi juosta” ja monesti ymmärrys siitä, että tunnilla harjoiteltavan tendun harjoittaminen kehittää mm. edellytyksiä spagaattihyppyyn, riittää motivoimaan tanssijoita perusasioiden tekemiseen. 

Lue lisää: Tanssiin yleisesti liittyvät ominaisuudet

Tässä käydään läpi yleisiä ominaisuuksia kolmen eri tason kautta:

1) Perusliikemallien kehittyminen 2) Liikemallien tarkentuminen ja 3) Liikemallien automatisoituminen. Ominaisuuksia käsitellään keho- ja toimintaosioiden kautta. Keho-osiossa oppilas etenee asioiden ohjatusta tunnistamisesta itsenäiseen liikkeen tuottamiseen ja toimintaosiossa on kuvattu se tapa miten opetus etenee tutustumisesta itsenäiseen tuottamiseen. 

Yleisiin ominaisuuksiin liittyvät kehoon ja sen erilaisiin liikkumistapoihin liittyvät asiat, hengitys osana liikettä ja eri asioiden yhdisteleminen ensin ohjatusti ja helpoin variaatioin, myöhemmin itsenäisesti ja monipuolisesti. 

Lue lisää: Showtanssitaito 

Showtanssitaidon alla kehitettäviä osa-alueita ovat: jalkojen asennot ja liikkeet, käsien asennot ja liikkeet, hypyt, ympärimenot, muodostelmat, musiikki, suunnat ja tasot, tilan hahmottaminen ja suhde muihin tanssijoihin sekä liikelaadut. Ensimmäiset neljä osa-aluetta (jalat ja kädet liikkeineen, hypyt ja ympärimenot) pitävät sisällään paljon kehollisen taidon oppimiseen liittyviä asioita ja käsitteitä eli liikemateriaalin fyysisen opettelemisen lisäksi liikkeille annetaan nimiä, jotta harrastamisen myöhemmässä vaiheessa jokainen tanssija tietää mikä on plié tai chasse tai piruet en dedant. Näistä nimistä suurin osa tulee klassisen baletin käsitteistöstä, mutta niitä käytetään hyvin yleisesti myös monessa muussa tanssitekniikassa. 

Miten tanssitekniikka harjoittelu etenee? 

Jaetaanpa kuvitteellisesti hyppyjen ja pyörimisen tekniikkaharjoittelu neljälle eri tasolle. Tämä jako voi olla hyvinkin erilainen riippuen tanssikoulusta tai -yhteisöstä, mutta matka alkeistasolta edistyneisiin on oletettavasti aika samanlainen niissä yhteisöissä, joissa nämä kaikki tasot voidaan tarjota. 

TASO 1 / Alkeet:

Hypyt: 

 • Tulevaa hyppytaitoa lähdetään harjoittelemaan opettelemalla plie´n ja reléven käyttöä, vahvistamalla nilkkojen ja jalkojen lihaksia sekä tekemällä harjoitteita, joiden kautta keskivartalon käyttö vahvistuu. 
 • Hyppyjä opetellaan tekemällä pieniä hyppyja parallel-asennossa eli ilman aukikiertoa. 
 • Pieniä hyppyjä harjoitellaan sekä paikallaan että liikkuen tilassa sekä molemmilla jaloilla että yhdellä jalalla.

Piruetti:

 • Piruetin tekniikkaa lähdetään harjoittelemaan erilaisten tasapainoharjoitteiden kautta ja vahvistamalla keskivartalon voimaa ja tekemällä kehon linjauksia kehittäviä harjoitteita.
 • Ensimmäisessa vaiheessa voidaan harjoitella myös ”preppi” eli piruetiin valmistava liike tekemällä sen jälkeen tasapaino koko jalkapohja lattiassa.

TASO 2 / alkeisjatko: 

Hypyt:

 • Perusasioiden treeniä jatketaan edelleen (taso 1), hyppyihin haetaan lisää voimaa ja jäntevyyttä.
 • Mukaan lisätään erilaisia tapoja tehdä hyppyjä: yhdeltä kahdelle jalalle, kahdelta yhdelle jne. tai tehdään erilaisia hyppyaskelten yhdistelmiä.
 • Mukaan voidaan ottaa taso 1- kohdasta tuttuja pikkuhyppyjä aukikierretyin jaloin.

Piruetti:

 • Perusasioiden treeniä jatketaan edelleen, tehdään erilaisia tasapainoa kehittäviä harjoitteita ja lisätään mukaan plién ja reléven hyödyntämistä.
 • Prepin jälkeen tehdään kerran ympärimenevä piruetti, tätä harjoitellaan molemmilla jaloilla joko en dehors tai en dedant suuntaan. 

Katso TanssinTahdin Instagrammista Maikin vinkit piruetin harjoitteluun!

TASO 3 / jatkotaso:

Hypyt: 

 • Perusasioiden treeniä jatketaan edelleen, hyppyihin haetaan edelleen lisää voimaa ja jäntevyyttä, tunneilla tehdään hyppyjä varten tarvittavien lihasten kehittymistä tukevia harjoitteita.
 • Hyppy-yhdistelmiä monipuolistetaan lisäämällä mukaan variaatioita hypyistä ja erilaisia suuntia.

Piruetti: 

 • Perusasioiden treeniä jatketaan edelleen, tehdään erilaisia keskivartalon lihaksistoa, nilkkoja ja jalkaterän hallintaa kehittäviä harjoitteita.
 • Piruetit harjoitellaan nyt molemmilla jaloilla molempiin suuntiin ja aloitetaan myös tuplapiruetin harjoittelu.
 • Lisätään harjoitteluun erilaisia katseen fokusta kehittäviä juttuja.

TASO 4 / edistyneet: 

Hypyt: 

 • Perusasioiden treeniä jatketaan edelleen, erilaisilla harjoitteilla kehitetään jo vahvan lihaksiston reaktionopeutta ja räjähtävyyttä.
 • Yhdistelmiä ja variaatioita monipuolistetaan liikesuuntia, dynamiikkoja ja liikelaajuuksia varioimalla.

Piruetti: 

 • Perusasioiden treeniä jatketaan edelleen, automatisoidaan keskivartalon, nilkkojen ja jalkaterän työtä.
 • Tarkennetaan jo hallinnassa olevan piruetin voimankäyttöä ja opetellaan hallitusti tekemään ykkös- kakkos, kolmos- tai jopa nelospiruetti.

Tanssitekniikka kehittää hitaasti, mutta varmasti

Harjoittelussa ja etenemisessä on tärkeää muistaa, että siinä edetään portaittain ja treenataan yhdellä portaalla oleva taito valmiiksi asti ennen kuin siirrytään seuraavalle. Opettajan tehtävänä on ohjata oppilasta. joko pysymään vielä samalla portaalla tai siirtymään eteenpäin seuraavalle portaalle. Tämä eteneminen on ryhmän sisälläkin hyvin yksilöllistä, siksi eriyttämisen taito on yksi pidemmällä olevien tanssinharrastajien opettajan tärkeimpiä taitoja. Oppilaita tulisi alusta asti ohjata siihen ajatteluun, että haastavammissa taidoissa ei tarvitse verrata itseään ryhmän muihin tanssijoihin vaan, että paras tulos tulee sillä, että malttaa pysyä itselleen sopivan harjoitusmateriaalin parissa. 


Lissu Kontturi-Paasikko
Jäikö artikkelista jotain kysyttävää? Ota rohkeasti yhteyttä: liisa@tanssintahti.com, 050-4431011