TanssinTahdissa vietetään tällä viikolla 14.-20.11.2022 vietetään Lapsen oikeuksien viikkoa.

Viikon teemana on lapsen oikeus turvallisuuteen. Lasten ja nuorten turvallisuus muodostuu turvallisesta ympäristöstä, turvallisista ihmissuhteista ja omasta turvallisuuden kokemuksesta. Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan luoda turvaa ainakin niille lapsille, joiden kanssa on tekemisissä. Arjen turvaa luovat pysyvät ihmissuhteet, hyvä kaveripiiri ja säännöllinen elämänrytmi joka pitää sisällään mahdollisen päivähoidon tai koulun lisäksi jonkin turvallisen ja hyvän harrastuksen. 

Lue mitä ajatuksia Lissulla oli vuosi sitten samaisen teeman eli lapsen oikeuksien ympäriltä.

TanssinTahdissa on oma turvallinen opettaja

TanssinTahdin opettajat ovat sitoutuneita työhönsä ja opettamiinsa ryhmiin. Heistä jokainen toimii tanssikasvattajana välittäen aidosti jokaisesta oppilaastaan. Opettajilla on pitkä tanssitausta ja sen lisäksi jokainen heistä on valmistunut tai on valmistumassa Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajakoulutuksesta eli heillä on korkeakoulutasoinen opettajatutkinto. Oamkin opettajien pedagogisen osaamisen tasoa suitsutetaan tanssimaailmassa eri puolilla Suomea, eikä suotta. Tuossa koulutuksessa korostetaan koko neljän opiskeluvuoden ajan oman tanssitaidon monipuolistamisen ja syventämisen lisäksi erilaisia opettamiseen ja tanssikasvatukseen liittyviä asioita ja jokainen opiskelija käy tiukkaa keskustelua itsensä kanssa oman opettajuutensa kehittämisestä.

Opettajillamme on etuoikeus toimia yhtenä lapsen kasvattajana, se ei ole taakka eikä se ole velvollisuus – se on nimenomaan etuoikeus. Etuoikeus siksi, että opettajamme pääsevät luomaan luottamuussuhteen koko perheeseen, mikä luo turvallisen tilan harrastaa kaikille.

Turvallinen ope on avoin ja ystävällinen. Hän ottaa huomioon jokaisen oppilaan ja pitää heitä yhtä arvokkaina. Hän pystyy eriyttämään opetustaan ja antamaan erilaisille oppijoille omia haasteita. Hän hoitaa käytännön työhön liittyvät asiat oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja tunnollisesti. Hän on läsnä ihmisenä ihmiselle.

TanssinTahdissa on oma turvallinen ryhmä ja tutut tanssikaverit

Kun pieni tanssija lähtee tanssikouluun ja pysyy mukana harrastuksessa pidempään hän saa aivan oman ystäväpiirin muista samaa polkua kulkevista tanssijoista. Pienellä paikkakunnalla oppilaiden vaihtelevuus on pientä, joten tutut tanssikaverit pysyvät mukana parhaimmillaan vuodesta toiseen.

Kauden alussa opettaja auttaa ryhmäläisiä tutustumaan toisiinsa ja tanssitunnin rakenteeseen luoden näin turvallista ja yhteisöllistä ilmapiiriä. Kauden edetessä ryhmäläisistä alkaa löytyä ystäviä, joiden näkemistä odottaa koko viikon ajan. Kauden loppupuolella valmistaudutaan yhdessä esitykseen, jaetaan jännittämisen tunteita ja ollaan yhdessä voittajia lavalla kun esitys on ohi. 

Omassa turvallisessa ryhmässä, omalla tutulla tanssitunnilla, oman turvallisen opettajan valvovan silmän alla jokaisella on lupa olla oma itsensä. Välillä tulee onnistumisia ja välillä asiat eivät suju niin kuin haluaisi ja voi tulla turhautumistakin. Viikottainen ryhmä on kuitenkin paikka, johon on mukava tulla ja jonka seuraavaa kokoontumista odottaa innolla.

Voiko olla parempaa tapaa tutustua omaan itseen ja omiin tunteisiin? Turvallisessa ryhmässä, turvallisen opettajan kanssa lapset saavat kehittyä omiksi persoonikseen ja tietävät saavansa tukea asioihin sekä tanssikavereilta että omalta opettajalta. 

TanssinTahdissa on turvallista tanssia
Nämä tytöt ovat tanssineet TanssinTahdissa aina pienestä saakka nykyiseen ShowKids ryhmään asti, yhdessä.

Yhteinen turvallinen tanssimatka

Suurin osa tanssikoulumme opettajista on ollut mukana TanssinTahdin perheessä pitkään ja useilla on pitkä suhde niiden oppilaiden kanssa, joiden harrastus on jatkunut tanssikoulun ryhmissä vuosia. Opettajana näihin lapsiin tulee luonnollisesti aivan omanlaisensa suhde, joka vuosien saatossa muuttaa muotoaan oppilas-opettajasuhteesta enemmän ystävyydeksi tai kenties jopa työtoveruudeksi. Nämä suhteet ovat upeita esimerkkejä siitä miten turvallinen opettaja on kulkenut rinnalla opettaen, ohjaten ja pikkuhiljaa siirtyen sivuun antaen tietä valmiille tanssijalle ja/tai opettajalle. 

Toinen koulumme yrittäjistä Maikki, on saanut olla mukana monen oppilaan tanssimatkalla tosi pitkään. Osa heistä on siirtynyt TanssinTahdista isomman koulun ryhmiin ja kisaamaan. Ensimmäinen heistä on jo koulussamme mukana opettajan roolissa, Kerttu. Kerttu sijaistaa Rosaa vielä kevään ajan, hän on aloittanut Maikin ryhmissä Limingassa, siirtynyt sieltä Citydancelle ja edelleen Oamkin ammatilliseen koulutukseen.

Jokainen meistä pystyy luomaan lähellä oleville lapsille turvasataman. Teemmehän sen?


Lissu Kontturi-Paasikko
Mitä ajatuksia artikkeli herätti. Kerro rohkeasti: liisa@tanssintahti.com, 050-4431011