”Jos sinulla on hyviä ajatuksia, ne hehkuvat kasvoiltasi kuin auringon säteet, ja näytät aina ihastuttavalta.” 

— Roald Dahl, Nilviöt

Yhdessä tekeminen on tanssikoulumme ydin, perheyritys kun olemme. Nuo mietelauseessa mainitut kasvoilta hehkuvat auringon säteet menevät helposti hukkaan, jos joku toinen ei nappaa niistä kiinni. Me haluamme olla nappaamassa, yhdessä olemme enemmän ja pystymme enempään. 

Perheyritys toimii tiiminä

Tanssikoulumme toimii perheyrityksenä, jossa Lissu ja Maikki ovat varsinaiset yrittäjät ja muut ydinperheen eli tiimin jäsenet ovat palkkalistalla joko työsuhteessa tai yrittäjinä. Jo pitkään tämän tiimin on muodostanut viisi hyvin erilaista persoonaa, joista jokaisella on omat vahvuutensa ja joista jokainen on valmis jakamaan ajatuksia, toimimaan yhdessä ja tekemään kompromisseja. Työ on meille kaikille tietynlainen elämäntapa ja tanssikouluun liittyviä asioita tulee käytyä läpi myös vapaa-ajalla, vaikkapa laskettelurinteessä hissiä odotellessa tai yhteisellä mökkiautomatkalla.

Tanssikoulun toiminta keväällä 2023:

  • Viikkoryhmät yhteensä viidellä paikkakunnalla Oulun ja Pirkanmaan alueella.
  • TanssiOnline-palvelu.
  • Kiddiejam -lastentanssikonsepti.
  • Yksittäisten tiimin jäsenten omat jutut: tilauskurssit, yksärit, koulutukset jne. 

Koska toiminta on laajaa ja pitää sisällään monenlaista, on selvää että yksi ihminen ei kykene hallitsemaan kaikkea eikä kenenkään energia riitä jokaisen yksittäisen toiminta-alueen kehittämiseen. Siksi tämä toimintamalli, jossa toimimme tiiminä on osoittautunut meille oivalliseksi. Jokainen saa olla mukana ideoimassa ja suunnittelemassa koko toimintaan liittyviä asioita, mutta sen lisäksi osalla meistä on omat vastuualueemme, jonka kehittämisestä pidämme itsenäisesti huolta. 

Perheyritys, ketä tiimiin kuuluu?

Liisa Kontturi-Paasikko (LISSU)

Lissu on toisaalta tanssikoulun ”juuret” ja muun tiimin tukipilari, toisaalta jo pikkuhiljaa sivuun siirtyvä emohahmo, joka on käytettävissä tarvittaessa mutta ei enää päälle päsmää kaikkea. TanssinTahti kaikkine toimintamuotoineen on Lissun ideoima, mutta tiimin vahvistuessa ja eläkeiän lähestyessä on hienoa että toiminnalle on jatkajia ja uudistajia. 

Lissu on pitkänlinjan tanssin ammattilainen, joka on päätyökseen kouluttanut tanssinopettajia Oulun ammattikorkeakoulussa lähes 30 vuoden ajan. Lissun ehdoton vahvuus onkin pitkä työura sekä tanssinopettajana että opettajien ja ohjaajien kouluttajana ja monipuolinen, avarakatseinen näkemys tanssinkentästä. Näiden kautta hän pystyy aistimaan kentän tarpeita ja ideoimaan uudenlaisia toimintamalleja sekä pystyy laajan yhteistyöverkostonsa kautta löytämään sopivat verkostoitumisen tavat. 

Tanssinopettajasta naisyrittäjäksi

Tanssitoimijoiden monipuolinen yhteistyö on yksi Lissun isoja tavoitteita ja sen eteen hän jaksaa jatkuvasti tehdä töitä. Ajatuksena on: ”Mitä enemmän tanssijoita saadaan harrastuksen pariin sitä enemmän jokaiselle toimijalle riittää töitä”. Valitettavasti tämä ajatusmalli ei aina kohtaa muita toimijoita, mutta kuten sananlaskussa sanotaan: yrittänyttä ei laiteta. 

Omina töinään Lissu toimii  Länsi-Suomen opiston paritanssilinjan vastaavana opettajana, kouluttaa tanssinopettajia ja -ohjaajia, organisoi Lissun Opeakatemian juttuja ja matkustaa pyydettäessä pitämään paritanssikursseja eri puolille Suomea. Tanssikoulun toimintamuodoista Lissu on vahvimmin mukana TanssiOnline-palvelun keulakuvana ja sen sisällön suunnittelijana ja toimii kuuntelevana korvana ja tutorina jos jollain opettajalla on haasteita opetukseen liittyvissä asioissa. Lisäksi Lissu on se, joka kirjoittaa sekä tanssikoulun että TanssiOnline-palvelun blogiartikkelit ja onpa tekeillä tanssinopettamiseen liittyvä kirjakin yhteistyössä tärkeän kollegan, Anssi Kirkonpellon kanssa.

Marjukka Koivuniemi (MAIKKI)

Maikki on opettanut tanssikoulumme toiminnan alusta lähtien maanantai-illan ryhmiä Limingassa ja nämä ovat hänellä edelleen, mukana on oppilaita alle kouluikäisistä aikuisiin. Maikin tarkka pedagoginen ja tanssillinen silmä löytää ryhmistä potentiaalisia pidemmän tanssimatkan kulkijoita ja näille hän pyrkii löytämään mahdollisuuden aloittaa tavoitteellisempi harrastaminen joko Limingassa tai Oulussa Citydancella. 

Maikin merkitys opettajien esikuvana on todella suuri ja hän on valmis jakamaan osaamistaan ja neuvojaan niitä tarvitseville. Maikki on se, jonka työn pohjalta tanssikoulumme opetukseen liittyvät asiat ovat kehittyneet ja joka tinkimättömästi noudattaa omaa vahvaa pedagogista linjaansa kaikessa tekemisessään. Hän on työllään osoittanut sen, että pienen paikkakunnan pienestä tanssikoulusta saadaan kasvatettua sekä Suomen mestareita että tanssinopettajia, tästä on esimerkkinä useampia Maikin Limingan ryhmissä aloittaneita tanssijoita. 

Marjukka Koivuniemi – Tanssinopettaja ja koreografi

Tanssikoulun ulkopuolisina töinä Maikki opettaa useamman illan Tanssikeskus CItydancella, toimii tapahtuman johtajana valtakunnallisessa Arktiset askeleet -tapahtumassa ja tekee jonkin verran keikkatöitä Latinoshown tiimoilta. 

Karoliina Koivuniemi (KARKKI)

Neljä vuotta sitten keväällä Karkki oli palaamassa töihin äitiysloman jälkeen ja ehdotti Lissulle että tulisi oppisopimuksella töihin tanssikoululle. Tästä alkoi tanssikoulun historiassa uusi kausi, jonka käänteisiin Karkki on ollut todella merkittävästi vaikuttamassa.

Karkki kouluttautui merkonomiksi, jonka erityisalana on digimarkkinointi ja tämän jälkeen hän teki toisen ammattitutkinnon sosiaalisen median sisällöntuottamisen alalta. Tanssikoulun näkyvyys sosiaalisessa mediassa ja ennenkaikkea sisällön laatu on yksi niistä isoista asioista, jotka ovat Karkin aikaansaannosta. Hänelle on alusta asti ollut tärkeää se, että sosiaalinen media on vuorovaikutteista ja että mukana on paljon myös asiasisältöä sekä oppilaille että heidän vanhemmilleen mutta myös tanssin kentän toimijoille. Voimme ylpeydellä sanoa, että tanssikoulumme some kelpaa esimerkiksi mille tahansa toimijalle! 

Nykyään Karkki hoitaa käytännössä kaiken tanssikoulun toimintaan liittyvän hallinnon täysin itsenäisesti. Hän pyörittää viikkoryhmien toiminnan kokonaisuudessaan ja on myös se henkilö, johon koulun opettajat ovat käytännön asioissa yhteydessä. Hänellä on käsissään kaikki langat ja selkeä näkemys siitä, mihin kokonaisuutta tulisi viedä. Yksi niistä asioista, joista Karkki pitää kiinni on se, että tanssikoulun ei pidä järjestää kannattamatonta toimintaa ja tästä hän saa toistuvasti muistuttaa etenkin Lissua, joka on valmis antamaan ja jakamaan asioita yritystoiminnan näkökulmasta usein liian köykäisillä perusteilla. 

Toimistotyöntekijä ja tanssikoulun sydän

Lissu ja Karkki toimivat eräänlaisena työparina monessa asiassa, tässäkin äiti-tytär -kuvio on kääntynyt niin päln, että Karkki tekee Lissulle listoja asioista joita pitää muistaa hoitaa ja Lissu hoitaa niitä parhaansa mukaan. Karkki on myös se, joka puhuu pitkiä puheluita tiimin muiden jäsenten kanssa ja pitää huolen siitä että kokonaisuus on hallinnassa. 

Karkki tekee tanssikoulun töiden lisäksi projekti- ja keikkaluontoisia töitä digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median parissa.

Anniina Koivuniemi

Perheen nuorimmainen Anniina on tiiviisti mukana tiimissä, vaikkakin erilaiset keikkatyöt täyttävät kalenteria juuri paljon. Anniina on tiimimme ”aivot”, hän on perusluonteeltaan harkitseva ja rauhallinen ja toimii asioissa johdonmukaisesti ja mahdollisimman loogisella tavalla. Tämä tuo rauhaa koko toiminnalle ja pysäyttää nopeatempoisempia tiimiläisiä pohtimaan asioita toiseen kertaan. Erityisen paljon hyötyä Anniinan tavasta toimia on ollut TanssiOnlinen kurssien sisällön suunnittelussa, jonka kohdalla Anniina ottaa yhä isompaa roolia. Tämän lisäksi Anniina on mukana Kiddiejam -konseptin sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa sekä opettaa tanssikoulun Sastamalan ryhmiä torstai-iltaisin. 

Anniina Koivuniemi – kasvanut tanssijaksi ja tanssinopettajaksi

Tanssii Tähtien kanssa 2021 voiton jälkeen Anniina on ollut kysytty opettaja paritanssikentällä eri puolilla Suomea ja palaute hänen opetuksestaan on poikkeuksetta ylistävää. Lisäksi Anniina opettaa paritanssia Lissun kaverina Länsi-Suomen opiston paritanssikursseilla. Latinoshow on toinen Anniinan erityisosaamisalue, jonka myötä hänellä on sekä säännönmukaista opetusta Helsingissä että erilaisia ja eri mittaisia projekteja eri puolilla Suomea. Keväällä Anniina tekee myös tanssijan työtä Oulussa Liisa Heikkisen koreografioimassa, Tanssin aluekeskus Jojon tuottamassa produktiossa. 

Elisa Ahonen

Elisa on TanssinTahti-tiimin jäsenistä ainoa, joka ei ole verisukua muille. Lissu pyysi Elisan mukaan toimintaan reilu 10 vuotta sitten, sen jälkeen hän on olemisellaan ja työllään tullut vuosien saatossa korvaamattoman tärkeäksi osaksi ydinperhettä ja on isossa roolissa siinä, millaiseksi tanssikoulumme on muovautunut. Elisa on kasvanut tanssinopettajaksi kanssamme ja ehkä siksikin lukee ajatuksemme ennen kuin ehdimme sanoa niitä ääneen. 

Elisa tuo korvaamattoman panoksen tiimin sisäisiin keskusteluihin innostuksellaan, heittäytymisellään ja aidolla läsnäolollaan. Hänellä on sosionomitausta ja sen pohjalta tehdyt ehdotukset ja pohdinnan aiheet ovat avanneet uudenlaista pedagogista ajattelua koko tiimin keskuudessa. Hän pystyy tämän ammatillisen taustansa puolesta näkemään asioita, joita meidän muiden voi olla vaikea havaita. 

Elisa tekee tällä hetkellä käytännössä kaikki työnsä tanssikoulun kautta. Hän opettaa kahta viikkoryhmää, pitää säännöllisiä yksityistunteja paritanssin harrastajille ja on Lissun toisena aisaparina Länsi-Suomen opiston paritanssiopetuksissa. Tanssikoulussa Elisa vastaa Kiddiejam-konseptin kehitystyöstä, sisällön suunnittelusta ja toimii konseptin kouluttajana ja tämän lisäksi Elisa on pyyteettömästi mukana kaikessa tanssikoulun toiminnassa oli kysymys toiminnan ideoinnista, mainosten jakamisesta, koulukeikkojen pitämisestä tai tiedotteiden kirjoittamisesta. 

Perheyritys puhaltaa yhteen hiileen

Tällä hienolla viisikolla siis tanssitaan kohti vuotta 2023 ja katsotaan mitä kivaa se tuo tullessaan.

Kevätkausi 2023 on lähtenyt hienosti käyntiin jokaisella paikkakunnalla ja isona osana tiimiä ovat tietenkin osaavat ja taitavat opettajamme. TanssinTahdissa työskenteleminen on omanlaistaan johtuen siitä, että opettajat tekevät työtä hyvin itsenäisesti omilla paikkakunnillaan, siksi meillä on omat perusteemme opettajien valintaprosessissa. Lue lisää luotettavista tanssinopettajista. Tiimiä täydentää myös Lissun mies Lasse, jonka kädenjälkeä ovat upeat Kiddiejam-konseptiin tuotetut biisit, esimerkiksi tämä balettitunneille tehty Pingviinitanssi.

Olemme siis äärimmäisen onnekkaita ja rikkaita. Harvalla yhteisöllä on näin toimivaa omaa ydintiimiä!


Lissu Kontturi-Paasikko
Jäikö artikkelista jotain kysyttävää? Ota rohkeasti yhteyttä: liisa@tanssintahti.com, 050-4431011