Tanssinopettaja ammatti, millainen työ se on? Hankitaanko sillä toimeentulo itselle, rahoitetaanko lasten harrastuksia? 

Mitä teet oikeasti työksesi?

Perheeseemme kuuluu kolme naista, joilta epäsäännöllisen säännöllisesti kysytään: ”Mitä teet oikeasti työksi?”. Kuulumme niihin ammattikuntiin, joissa omasta lapsuus- ja nuoruuden ajan harrastuksesta on tullut työ ja ehkä tämän vuoksi helposti kuvitellaan, että tanssin opettaminen on meille harrastus. Meille kuitenkin, kuten monelle muulle, tanssinopettajana toimiminen on ihan oikea ammatti, työ jonka myötä saadulla palkkatulolla ansaitsemme elantomme.

Tanssinopettajan ammatti, mitä se pitää sisällään?

Tanssinopettajan ammatti pitää sisällään paljon muutakin kuin varsinaista substanssia eli tanssin opettamista ja välillä tanssikouluyrittäjän näkökulmasta tulee jopa ajatelleeksi, että tanssin opettamisen taito ei välttämättä ole päällimmäisin asia vaan vain yksi osa hyvin monipuolista työnkuvaa.

Toki oma tanssigenre täytyy olla hallussa ja tanssitaitoa pitää pystyä opettamaan niille ryhmille, joihin on palkattu työtään tekemään. Opettamisen lisäksi tanssinopettajan työhön kuuluu monenlaista suunnittelua, yhteydenpitoa eri tahoihin, tapahtumien organisointia, omasta työhyvinvoinnista huolehtimista, ammattitaidon kehittämistä ja lukuisia muita asioita.

Seuraavassa avaan muutamia tanssinopettajan työnkuvaan liittyviä osa-alueita:

Opetuksen suunnittelu

Hyvin suunniteltu on puoleksi tehty sanoo vanha sananlasku ja tämä pitää paikkansa myös tanssinopettajan työssä. Opettaja suunnittelee jokaiselle ryhmälle ja ehkä myös yksittäiselle oppilaalle kehitystä mahdollistavan oppimisen polun ja ottaa huomioon tässä sekä pidemmän aikavälin että yksittäisen tunnin suunnitelman.

Osaava opettaja ottaa suunnittelussa huomioon oppilaiden ikä- ja taitotason, yhteisön tarpeet ja ryhmässä olevien yksittäisten oppilaiden oppimisen tarpeet ja on lisäksi valmis muuttamaan suunnitelman suuntaa tarvittaessa. 

Esittävissä lajeissa on tapana järjestää kauden päätteeksi näytös, joten opettajan työhön kuuluu myös suunnitella esitys eli tehdä kullekin ryhmälle sopiva koreografia. Kilpailulajeissa opettaja vastaavasti suunnittelee kilpailuihin tarvittavan kokonaisuuden. Liikemateriaalin suunnittelun lisäksi opettajalle lankeaa useimmiten myös puvustuksen miettiminen ja sen ohjeistaminen. 

Suunnittelutyö vie siis ison osan tanssinopettajan tuntien ulkopuolella tehtävästä työajasta. Rutiinia tulee vuosien kuluessa, mutta milloinkaan tästä työn osa-alueesta ei voi luopua kokonaan. Eniten työaikaa tähän kuluu niiltä opettajilta, joiden oppilaat ovat vahvasti mukana esitys- tai kilpailutoiminnassa.

Yksi täydellisesti ja kokonaisvaltaisesti työtään tekevä opettaja on tanssikoulumme toinen yrittäjä Marjukka, jonka kisaryhmiin liittyvästä työstä saat kuvan lukemalla blogin Oodi meidän Maikille.

Yhteydenpito yhteisön hallintoon ja vanhempiin

Eri yhteisöt toimivat kukin tavallaan, mutta missään yhteisössä hallinnon ihmiset eivät ole tunnilla mukana pitämässä listaa läsnäolijoista tai reagoimasta odottamattomiin tilanteisiin, näiden hoitaminen on osa tuntia pitävän tanssinopettajan työtä. Lisäksi työnkuvaan kuluu, että opettaja toimittaa asioita yhteisön hallinnon kanssa ja yhdessä sovitulla tavalla osallistuu asioiden tiedottamiseen vanhemmille. 

Tämän tyyppisestä työstä huolehtiminen on tärkeää siksi, että oppilaille ja vanhemmille tuntia pitävä tanssinopettaja on näkyvin ja merkittävin osa tanssikoulua. Tanssikoulujen toiminnassa on selkeästi nähtävissä se, että ne opettajat jotka jaksavat itse olla aktiivisia vanhempien ja oppilaidensa suuntaan saavat pidettyä oppilaat mukana toiminnassa pitkään. Onhan selvää, että jokainen meistä tuntee turvallisuutta ja oppii luottamaan yhteisöön mikäli itselle lähimpänä toimiva ihminen kantaa huolta siitä että kaikki on hyvin.

Omasta kehosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen

Keho on tanssinopettajan työväline, josta tällä on velvollisuus pitää huolta. Keho ja mieli kulkevat elämässä käsi kädessä, joten myös mielen hyvinvoinnista ja jaksamisesta on syytä pitää huolta. Työ kärsii tanssinopettajan ammatissa hyvin nopeasti, mikäli tämä tärkeä asia unohtuu tai jää muun elämän jalkoihin.  

Oman osaamisen kehittäminen

Eri tanssilajien kulttuuri on elävää eli se elää ja muuttuu ajan hengessä ja opettajan onkin pidettävä huoli siitä, että on oman lajinsa kehityksessä mukana. Niinpä opettajan työhön kuuluu olennaisena osana itsensä kehittäminen tanssijana, opettajana, kulttuurin eteenpäin viejänä. Tämä on usein myös hyvin mielekästä, pääseehän opettaja erilaisia kursseja käydessään kehittämään myös omaa tanssijuuttaan eli palaamaan hetkeksi ”harrastuksensa” pariin.

TanssinTahti kouluttaa Kiddiejam-lastentanssiohjaajia.

Tanssinopettajan työpäivä

Tanssinopettajan työ painottuu tavallisimmin ilta-aikoihin ja viikonloppuihin. Tämä on asia, mikä vaatii kenties järjestelyjä läheisten kanssa etenkin niillä, joilla on pieniä lapsia ja kenties puoliso, joiden koulu- ja työajat sijoittuvat aamu- ja iltapäivään. Voi myös olla, että eri viikonpäivinä työt sijoittuvat eri aikoihin eli yhtenä päivänä tunnit voivat olla aamupäivällä, toisena illalla ja joku päivä kenties on sellainen että tunteja on sekä aamulla että illalla. Opettajilla onkin melkoinen palapeli koottavanaan siinä vaiheessa kun tulevaa kautta suunnitellaan.

Iin ryhmiemme opettaja Johanna Mikkonen kertoo työpäivien pitävän opetuksen lisäksi sisällään musiikin kuuntelua ja sopivien biisien etsimistä, harjoitteiden rakentamista ja liikkeellistä kokeilua, ideointia kollegoiden kesken, työnantajien tapaamisia ja yhteydenpitoa, työnteon kirjaamista jne. eli hyvin paljon erilaisia asioita.

Kurkkaa TanssinTahdin instagrammista mitä Maikin maanantain tai Nelliksen keskiviikon työpäivät pitävät sisällään.

Miksi tanssinopettajan ammatti?

Lähtökohta sille, että tanssinopettajaksi lähtee opiskelemaan on varmasti jokaisella rakkaus omaan lajiin, liikkumiseen ja oman lajin kulttuuriin. Oman kokemukseni mukaan tämä pysyy pohjimmaisena syynä, mutta sen päälle rakentuu työuran varrella lukuisia muita syitä, joista tärkein tuntuu olevan se, että tanssinopettaja kokee tekevänsä hyvää. 

”On upeaa nähdä oppilaiden kehittyvän sekä tanssijoina että ennenkaikkea ihmisinä. Se, että saa olla mukana rinnalla sen aikaa kun oppilas on ”oma oppilas”

Parasta on se, että on valtavasti mahdollisuuksia toteuttaa työtä ja saa käyttää omaa luovuutta.

”Haastavinta on työvuoden rakentuminen ja siihen liittyvät epävarmuudet sovittujen töiden toteutumisesta. ”

”Tanssinopettajuus on mielettömän moniulotteinen ja monisävyinen työ, jossa on muuttuvia tekijöitä paitsi itse työssä myös tanssisalien ulkopuolella. Luova ammatti ja ihmistyö myös palkitsee” 

Tanssinopettajan ammattitutkinto

Tanssinopettaja -ammattinimike ei ole millään tavalla suojattu eli kuka tahansa voi halutessaan käyttää sitä. Suomessa on kuitenkin olemassa opetushallituksen hyväksymiä tanssinopettajakoulutuksia ammattikorkeakouluissa eri puolilla Suomea. Lisäksi Teatterikorkeakoulu antaa korkeakoulutasoista koulutusta tanssijoille, koreografeille ja tanssipedagogeille. 

Ammattikorkeakoulujen tanssinopettajakoulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja tällaisen tutkinnon voi opiskella Turussa, Kuopiossa ja Oulussa. Tutkinnot eroavat toisistaan, pääasialliset erot löydät tästä linkistä.

TanssinTahdin opettajista kaikki ovat valmistuneet tai opiskelevat parhaillaan Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajakoulutuksessa, jossa opiskellaan showtanssia, paritansseja, kansantanssia ja balettia. Tämä koulutus antaa erittäin monipuoliset valmiudet toimia tanssialan erityisosaajana. 

Koulutetut opettajat pystyvät työllistämään itsensä hyvin. Kuukausipalkkaisia työpaikkoja on tarjolla vähemmän, mutta opetustyötä on tarjolla runsaasti, mikäli on valmis tekemään sitä useammassa paikassa ja kenties työlllistämään itseään yrittäjänä.

Tanssijasta tanssinopettajaksi

Suurimman osa nykyisistä tanssinopettajista lapsuuden ja nuoruuden vuodet ovat täyttyneet tanssitunneista ja sen jälkeen kenties tehdään tanssijan töitä ja jossain vaiheessa tulee sellainen olo, että haluaa jakaa osaamistaan ja tanssimisen mukaan tuomaa hyvää oloa muille. Osa rupeaa opettamaan sivutoimisesti, mutta osa hankkii itselleen koulutusta ja aloitta työn kokopäiväisenä tanssin ammattilaisena, ammattinimikkeellä tanssinopettaja. 

Kuten alussa mainitsin, kaikki meidän TanssinTahdin ydinperheen kolme tanssinopettajaa ovat kasvaneet tanssinharrastajista tanssinopettajiksi. Lue tanssikoulumme toisen yrittäjän Maikin sekä viime vuoden Tanssii Tähtien kanssa- ohjelman voittajaopettaja Anniinan matkasta tanssijasta tanssinopettajaksi. 


Lissu Kontturi-Paasikko
Jäikö artikkelista jotain kysyttävää? Ota rohkeasti yhteyttä: liisa@tanssintahti.com, 050-4431011