TANSSINTAHDIN LASTEN JA NUORTEN RYHMIEN OPETTAMISESTA

Tanssikoulu TanssinTahdin toiminnan keskeinen tavoite on on järjestää pedagogisesti laadukasta opetusta paikkakunnalle, jossa tanssitoimintaa on vähän tai ei ollenkaan. Haluamme tuoda tanssinharrastamisen kodin lähelle ja tarjota lapsille ja nuorille opetusta, joka kestää laatuvertailussa isojen tanssikoulujen ja -keskusten opetuksen. Tanssikoululla on erinomainen verkosto, jonka avulla se pystyy omien resurssien loppumisen jälkeen ohjaamaan oppilaita eteenpäin isompiin tanssikeskuksiin. Tämä on edessä viimeistään siinä vaiheessa, kun oppilaalle herää halu tehdä tavoitteellisesti töitä useamman kerran viikossa – siihen eivät pienen paikkakunnan resurssit tule enää riittämään.

OPETTAJAT

TanssinTahdin opettajat ovat persoonia, joista jokainen lähestyy opetusta omalla tavallaan ja tekee tunneista oman näköisiään. Yritämme parhaamme mukaan pitää huolen siitä, että opettajien pedagoginen osaaminen on hyvällä tasolla jo heidän aloittaessaan koulussamme ja autamme jatkuvasti opettajiamme kehittämään sekä taidollista osaamistaan että omaa opettajuuttaan. Opettajat ovat eri tanssilajien osaajia ja jokainen tuo ryhmään omat mausteensa oman taustansa pohjalta. Opettajat suunnittelevat tunnit itsenäisesti saaden suunnitteluun kaiken tarvittavan avun Lissulta ja Maikilta; isa opettajista toimii täysin itsenäisesti, osa käyttää TanssinTahdin materiaalipankkia ja suunnitteluapua aktiivisesti hyväkseen. Kannamme yhdessä vastuun siitä, että lukukausi on suunniteltu toimivaksi ja että sille on asetettu selkeät tanssilliset tavoitteet.

ALLE KOULUIKÄISTEN OPETTAMINEN / Napero-Vanhempi, Taaperot ja Tenavat

Alle kouluikäisten ryhmissä opetellaan tulevan tanssijan uran kannalta tärkeitä perustaitoja, joita jokainen opettaja lähestyy omalla tavallaan. Näitä ovat:

Tanssitunnilla toimiminen

Lapset opettelevat toimimaan yhteisten sääntöjen mukaan opettajan ohjeita noudattaen. Osa lapsista osaa tämän jo harrastuksen aloittaessaan, osa opettelee tätä useamman viikon ajan, osalla voi olla asian kanssa hankaluuksia koko kauden ajan. Lapsia opetetaan työskentelemään keskittyneesti yksin, parin kanssa ja ryhmässä. Tanssitunneilla lapset ovat keskenään opettajan kanssa, mutta opettajat tekevät erillisiä ratkaisujaan asian suhteen, mikäli kokevat sen tarpeelliseksi.

Motoriset perustaidot

jotka ovat samoja kaikessa liikkumisessa ja joita opetellaan kaikissa tämän ikäisten lasten liikunta- ja tanssiryhmissä. Näitä ovat liikuntaliikkeet (kehon liike tilassa) ja liikkumisliikkeet (kehon liike paikallaan). Nämä taidot ovat pohjana kaikille tanssilajeille ja niiden harjoituttaminen ja monipuolistaminen on yksi isoimpia asioita lasten tunneilla. Taitoja harjoitellaan sekä liikunta- ja tanssileikkien, harjoitteiden että pienten tanssien avulla.

Liikelaatuun liittyvät valmiudet

Näitä harjoitellaan alle kouluikäisten kanssa yleensä vastakohtaparien avulla, eli tehdään samaa motoriseen perustaitoon liittyvää liikettä isosti/pienesti, hitaasti/nopeasti, terävästi/pehmeästi jne. Harjoiteltava asia liitetään useimmiten johonkin motoriseen perustaitoon, joka harjaantuu huomaamatta samanaikaisesti.

Rytmiikkaan ja musiikkiin liittyvät valmiudet

Rytmiikkaa voidaan harjoitella sekä musiikin kanssa että ilman musiikkia. Tunnilla kehitetään esimerkiksi valmiuksia hahmottaa tasainen syke liikkeessä, erottaa kolmi- ja tasajakoisen syke toisistaan tai kykyä hahmottaa vaikkapa tauko musiikissa. Harjoitteita piilotetaan erilaisiin leikkeihin, tehdään erillisinä ja yhdistetään motoristen taitojen harjaannuttamiseen.

Tanssityyleihin tai -lajeihin valmistavat pienet tanssit tai tanssileikit

Vaikka nämä voivat tuntua isolta asialta, tosiasia on se, että ilman edellämainittuja taitoja nämä jäävät kovin köykäisiksi ja siksi voi olla, että varsinainen TANSSIMINEN on lasten tunneilla pienemmässä roolissa kuin voisi ajatella. Valmiissa tansseissa, pienissä koreografioissa, luovassa tanssissa päästään soveltamaan perustaitoja ja tämän osa-alueen merkitys kasvaa sitä mukaa kun perustaidot alkavat olla kunnossa.

Opettajat rakentavat tunnit jokainen omalla tavallaan ja jollakin taaperoryhmällä on kenties paljon musiikkiin tehtyjä valmiita tanssipätkiä kun taas jossakin toisessa ryhmässä keskitytään enemmän opettelemaan asioita tanssileikkien ja luovan tanssin kautta.

Tenavien ryhmässä ruvetaan viimeistään lukukauden lähestyessä loppua viemään tuntia enemmän kohti ”oikeaa tanssituntia”, jossa samoja asioita harjaannutetaan ja syvennetään tanssisarjojen kautta ja tunnin rakenne rupeaa muistuttamaan tanssitunnin rakennetta lämmittelyineen, tekniikkasarjoineen, salin poikki- harjoitteineen ja tanssisarjoineen.

KOULUIKÄISET /  Show/StreetKids, Show/StreetTeens

Näissä ryhmissä ydinasioina ovat edelleen samat asiat kuin alle kouluikäisillä eli oma keho liikkeessä ja paikallaan sekä liikkeen dynamiikka, kommunikaatio (toimiminen tunnilla ja ryhmässä), musiikki ja tanssiaskelikot ja -sarjat. Asioita harjoitetaan haastavampien tehtävien avulla ja tuntien leikinomaisuus muuttuu ”totisemmaksi tekemiseksi”. Jokaisella tunnilla pyritään pitämään mukana lämmittely, tekniikkaosio, luova osio, pari- tai ryhmätyöskentely ja näitä sekä perustaitoja sovelletaan tunnin lopuksi tanssittavassa sarjassa. Yleensä näissä ryhmissä ruvetaan kauden puolen välin kieppeillä työstämään tanssia, joka pyritään saamaan esityskuntoon kauden loppuun mennessä.

Tanssilajikohtainen painotus riippuu täysin opettajan taustasta ellei sitä ole ryhmän nimessä erikseen mainittu.  Oppilaille pyritään antamaan laaja-alaista kokemusta tanssilajien tai yhden tanssityylin eri mahdollisuuksista, jotta monipuolisuus kehittyy koko ajan ja jotta oppilaat oppivat arvostamaan kaikkia tanssityylejä ja -lajeja yhtä paljon.

Kauden päätteeksi pyritään kaikilla paikkakunnilla järjestämään tilaisuus, jossa oppilaat saavat esiintyä ja johon vanhemmat ja muut läheiset pääsevät katsomaan osaamisen kehittymistä. Tilaisuus voi olla avoimet ovet tuntitilanteeseen, oman paikkakunnan ryhmien pieni illanvietto tai isompi näytös, johon on kutsuttu ulkopuolisiakin mukaan. Tanssi on esittävää taidetta ja esiintyjyys kasvaa esiintymällä, joten nämä tilaisuudet ovat tanssijan polulla tärkeitä virstanpylväitä!

 

Mukavia tanssihetkiä kaikille!

Lissu, Maikki & kaikki TanssinTahdin opettajat

Tanssikoulussa tapahtuu!

 

KEVÄTKAUSI ON KÄYNNISSÄ!

Kurkkaa oman paikkakuntasi sivuilta, miten kevään aikataulu etenee ja mitä muuta paikkakunnallesi kuuluu.

 

SMARTUM, TYKY, EDENRED, E-PASSI JNE.  

Henkilökohtaiset maksut voi hoitaa myös monellakin eri liikuntasetelillä lä tai mobiililaitteella. Kysy lisää, info@tanssintahti.com Kortti ei ikävä kyllä käy maksuvälineenä.

 

TANSSIN TAHDISSA  CD -LEVYT

Tanssin Tahdissa CD-levysarjan kautta pääset harjoittelemaan tanssimista tyylinmukaisen suomalaisen tanssimusiikin tahdissa.Katso lisää tuotteet -sivuilta ja tilaa itsellesi koko paketti. Käy kuuntelemassa makupaloja uusimmasta levystä tästä. Copyright 2018 Tanssikoulu Tanssintahti - Tekninen toteutus WProd Oy