Palautekysely jaettiin vanhemmille kevään päätteeksi sähköpostilla. Palautekyselyn kautta haluamme kehittää toimintaamme vastaamaan entistä paremmin oppilaiden tarpeita ja toiveita. Kiitos jokaiselle kyselyyn vastanneelle, saimme paljon hyvää ja hyödyllistä palautetta, jonka kautta toisaalta tiedämme olevamme ”oikealla tiellä” ja toisaalta jonka kautta pystymme kehittämään muutamia tärkeitä asioita. 

Osa palautteista koski asioita, joihin emme voi vaikuttaa ilman että koulumme toimintaperiaate muuttuisi merkittävästi. Nostamme tässä blogitekstissä esille näitä asioita, toivottavasti vastauksemme niihin auttavat teitä ymmärtämään toimintaamme ja valintojamme paremmin. 

Seuraavat otsikot ovat suoraan vanhemmille lähetetyistä palautekyselystä!

Enemmän ohjattua tanssia, ainakin syksyllä oli paljon leikkiä. Ei ollut erityisesti mitään tanssikuvioita ym näyttää lapsella kotona.

Leikki on lapsen tapa käsitellä ja oppia asioita ja erilaisia tanssileikkejä käytetään etenkin alle kouikäisten ryhmissä paljon. Meidän tanssikoulussamme Kiddiejam Taaperot 3-4v ryhmissä asiat tehdään leikin kautta, Kiddiejam Tenavissa 5-6v pyritään jo normaaliin tanssitunnin rakenteeseen (lämmittely, tekniikkaosuus, tanssisarja / luova osuus), kaikki ShowBabien tunnit tehdään normaalilla tanssitunnin rakenteella. Toki harjoitteissa käytetään edelleen lapsille tuttuja ja sopivia mielikuvia vaikkapa eläimistä tai ammateista eli harjoitteet voivat kotiin päin näyttäytyä vielä leikkeinä. Esimerkiksi tekniikkaosuudessa voidaan miettiä miten eri eläimet liikkuvat ja harjoitella tämän avulla lattiatason liikkumista tai erilaisia kierähdyksiä. 

Pari pienten lasten kanssa todella monipuolista leikkiä ovat mm. Tulkaapa lapset kotiin ja Patsastanssi, joissa opettaja ohjeistaa lapsia liikkumaan eri tavoin. Opettaja on aina sisällyttänyt näihin leikkeihin juurikin niitä taidollisia asioita joita kyseisen ikäryhmän kanssa on tärkeä harjoitella, asiat vain ”piilotetaan” leikin sisälle. Lapselle tekeminen on leikkiä, opettajan tavoitteena on opettaa sen kautta erilaisia taidon elementtejä. Kotona lapsi voi kertoa, että ”me oltiin pingviinejä tanssitunnilla” ja tällöin tunnilla on opeteltu vaikkapa Kiddiejam-konseptin baletin tekniikkasarjan mukaisia pliétä, tendueta ja käsien liikkeitä eli port de brasta konseptille tehtyyn balettitreenibiisiin (Pingviinilaulu). Kotona tanssi näyttäytyy pingviinileikkinä, mutta tanssitunnilla sen kautta on harjoiteltu baletin perustermistöä ja -liikkeitä. 

Ryhmien nimet on edelleen vaikeita eivätkä millään tahdo jäädä mieleen. Teille ne ovat taatusti selvääkin selvempiä, meille muille ei.

Tanssikoulumme on toiminut tässä muodossa 12 vuoden ajan, ryhmien nimet ovat alusta asti olleet samat. Päiväkodeissa eri osastoilla on omat nimensä, eri urheiluseuroissa ryhmät nimetään värin / muodon / tms. mukaan. Meillä taaperot, tenavat, babies, kids, teens ja adults kuvaavat ikäryhmää, etuliite show-street-kiddiejam sitä lajia tai konseptia, jonka pohjalta opetus tapahtuu. Meillä on ajatuksena pitää sama logiikka nimissä jatkossakin, toivottavasti ne tulevat pikkuhiljaa tutuksi vanhemmillekin. 

Opettajien puhelinnumerot voisi kertoa ryhmäläisille kauden alussa, jotta olisi mahdollista ilmoittaa poissaolot jne.

Suurin osa opettajistamme opettaa useammassa tanssikoulussa kenties yhteensä 100-200 oppilasta viikottain ja he saavat palkkansa opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista (näytös tms. kauden päätteeksi).  Se, että iso määrä oppilaita saisi heidän henkilökohtaiset yhteystietonsa kuormittaisi heidän arkeaan paljon emmekä tanssikoulun puolesta halua asettaa heitä siihen tilanteeseen. Karkki on tavoitettavissa lähes aina ja hänen kautta saa opettajille välitettyä asian hyvinkin pikaisella aikataululla. Mikäli tulee henkilökohtaista keskusteltavaa opettajan kanssa, kysy rohkeasti meiltä ja pyydämme opettajalta lupaa jakaa numeron yksityisesti —tämä on onnistunut aina kun on ollut tarve.

TanssinTahti palautekysely

Tunnilla on ollut liian iso ikähaitari, koska pienimmät eivät jaksa keskittyä tuntiin kuten isommat. Tämän vuoksi isommat eivät saa tunnista niin paljon hyötyä irti.

”Lasta on turhauttanut se että on joutunut olemaan koko ajan parina toisen lapsen kanssa joka selvästi on huonompi tanssimaan/ei niin kehittynyt. Niin oma lapseni ei ole tykännyt tästä koska hänen oma tanssiminen/tekeminen on siitä kärsinyt.

Iso ikähaitari on ikuisuushaaste varmaan kaikissa tanssikouluissa, joissa oppilasmäärä on kohtuullisen pieni. Jotta toimintaa voidaan ylipäätään pyörittää, ryhmien koon täytyy kattaa tietyt kulut ja yritystoiminnassa viivan allekin pitäisi pystyä saamaan jotain. Toisaalta, vaikka kaikki ryhmässä olisivat samana vuonna syntyneitä taidolliset erot ja valmiudet voivat olla hyvin suuria. 

Tunneilla tehdään harjoituksia yksin, parin kanssa ja erilaisissa ryhmäkokoonpanoissa. Esitystä varten harjoiteltaessa kokoonpanoja vakiinnutetaan, jotta koreografian oppiminen ja muistaminen helpottuisi ja tuolloin voi tietysti yksittäiselle oppilaalle käydä niin, että pariksi tai ryhmään ei satu itselle mieluisia kavereita. Mikäli asia tuntuu todella haastavalta, opettajaan kannattaa olla yhteydessä kauden aikana jolloin muutoksia voi vielä tehdä. 

Positiivisena puolena heterogeenisessä ryhmässä koemme sen, että lapset oppivat toimimaan erilaisuuden kanssa ja ottamaan huomioon sitä että kaikki eivät osaa samoja asioita tai toimi samalla tavalla. Tämä on iso kasvatuksellinen arvo myös tanssitunnin ulkopuolella. 

Ikäryhmien osalta pyrimme siihen, että paikkakunnilla olisi ikäryhmiä kahden vuoden välein ja näin toteutuukin suurin osa illoistamme: 3-4v taaperot, 5-6v tenavat, 7-9v showbabies, 9-11v showkids ja yli 12v showteens. Mikäli näitä ryhmiä ei saada jollakin paikkakunnalla käyntiin, joudumme yhdistämään ikäryhmiä jotta toiminta voi jatkua. Näin esim. Punkalaitumella, jossa on yksi alle kouluikäisten ryhmä 4-6 -vuotiaille ja yksi kouluikäisten ryhmä alakouluikäisille. Opettajat pyrkivät näissä ryhmissä parhaansa mukaan eriyttämään opetusta ja antamaan haastetta isommille tanssijoille. 

Laatua opetukseen, kehityksen seurantaa, toiset haluaisivat kilpailla, ei anneta mahdollisuutta.

Tanssikoulumme viikkoryhmät on tarkoitettu harrastajille, joilla ei vielä ole kilpailullista tavoitetta. Oppilaiden kehitystä seurataan kyllä ja heitä ohjataan eteenpäin omien resurssiemme puitteissa eli opettaja ehdottaa oppilaille siirtymistä seuraavaan ikä-/tasoryhmään siinä kohtaa kun sen aika on. 

Meillä on vuosien saatossa ollut TanssinTahti Trainees eli TT-ryhmiä eri paikkakunnilla, nämä ovat käytännössä aina lähteneet oppilaiden toiveesta eli useampi vanhempi tai oppilas ovat kyselleet mahdollisuutta treenata useamman kerran viikossa. Näille oppilaille on mahdollisuuksien mukaan tarjottu mahdollisuutta tehdä soolo, duo tai osallistua pienryhmään joka on kasattu useammasta vastaavanlaisen toiveen esittäneestä oppilaasta. Näiden juttujen toteutuminen on aina kiinni paikkakunnalla olevien opettajien tilanteesta ja mahdollisuuksista, ne eivät kuulu tanssikoulumme perustoimintaan. 

Yksi kevään tunneista peruttiin opettajan sairastumisen vuoksi. Ei saatu korvaavaa kertaa, tällöin olisi hyvä hyvittää se takaisin maksuna tai esimerkiksi ilmaislippuina kevätnäytökseen. Kevätnäytös kesti 40min ja maksettiin liput perheelle yht. 20€ mielestäni kohtuuton hinta niin lyhyestä ajasta. Esimerkiksi voimisteluseuran kevätjuhla kesti 1.5h ja oli ilmainen koko perheelle. Kuitenkin joka vuosi kausimaksu on vain noussut.

Tänä keväänä jouduimme peruuttamaan jo aiemmin ilmoitetun korvauskerran yhdellä paikkakunnistamme, koska kaikki tilat olivat jo varattu niinä viikkoina jolloin tunnit olisi voinut pitää. Tässä kohtaa jouduimme vetoamaan sääntöihin kirjoitettuun kohtaan: ”Tanssikoululla on oikeus peruuttaa tunti kerran lukukaudessa ilman korvausvelvoitetta äkillisen, ylivoimaisen esteen (esim. opettajan äkillinen sairastuminen) johdosta”. Emme koskaan aiemmin, edes koronaikana joutuneet vetoamaan tähän sääntöjen kohtaan ja asia aiheutti itsellemmekin harmistusta, mutta tämä oli mielestämme tässä tilanteessa ainoa järkevä ratkaisu.

Miksi ei tarjottu ilmaislippua kevätnäytökseen? Kevätnäytöksen kustannukset nousevat tanssikoululle suuriksi ja lipputuloja kerätään menojen kattamiseen. Haluamme tarjota lapsille mahdollisuuden esiintyä oikealla näyttämöllä tai auditoriossa mikäli sellainen paikkakunnalta löytyy. Korotettu katsomo takaa myös yleisölle sen että oman lapsen esityksen näkee hyvin. Tämän tyyppiset paikat ovat tilavuokraltaan varsin hintavia, eivätkä näin ollen yritystoiminnan näkökulmasta järkeviä. Tänäkään keväänä emme näiden paikkojen osalta päästy näytöksissä plussan puolelle isojen kulujen vuoksi.

Näytöksen ajallisen keston kasvattaminen ei onnistu niillä paikkakunnilla, joissa ryhmiä on illan aikana vähän. Mikäli muutamassa ryhmässä on paljon oppilaita eikä yleisön määrää rajata tulee myös katsomon koko vastaan. Niihin näytöksiin, joissa oman paikkakunnan ryhmiä on vähän olemme tuoneet vierailevia esiintyjiä jotta näytöksen kestoon saadaan lisää pituutta ja aloittavat esiintyjät pääsevät näkemään pidemmällä olevien tanssijoiden esityksiä. Osalla paikkakunnista ryhmät ovat sen verran isoja, että näytöksessä teki tiukkaa saada kaikille lipunmaksajille penkit pyllyjensä alle.

Voimisteluseuran kevätjuhla kesti 1,5h ja oli ilmainen koko perheelle, miksi TanssinTahdin näytös kesti vain 40min ja maksoi tietyn verran? Edellisten syiden lisäksi TanssinTahti maksaa näytöksistä opettajille TES:in mukaista palkkaa eli illalle tulee salivuokran lisäksi ylimääräisiä palkkakuluja. Voimisteluseuroissa palkat ovat yleensä pienemmät ja talkootyö on vielä voimissaan eli siellä näytöksen kulut ovat merkittävästi pienemmät. Seurojen toiminta poikkeaa yritystoiminnasta myös siinä, että ne ovat yleishyödyllisiä yhdistyksiä eli eivät saa tavoitella voittoa toiminnallaan, joten tästäkin varmasti osataan laskea 1+1 miksi seurojen näytökset ovat usein maksuttomia.

Joka vuosi kausimaksu on noussut. Kausimaksut perustuvat tuntikohtaiseen hintaan ja niitä on viimeksi korotettu syksyllä 2019. Kevät- ja syyslukukausien kestot ovat vaihdelleet minkä takia hinnat ovat automaattisesti muovautuneet kauden aikana tanssittujen opetuskertojen mukaan.Mikäli edellä olleet asiat ovat askarruttaneet mieltäsi, toivomme että luettuasi vastauksemme ymmärrät valintojamme näiden asioiden osalta paremmin. Olemme kiitollisia saamastamme palautteesta ja pyrimme kehittämään toimintaamme niiden, opettajilta saadun palautteen ja omien kokemustemme pohjalta. Laitathan rohkeasti viestiä, jos jokin asia jäi vielä mietityttämään: info@tanssintahti.com

IHANAA KESÄÄ KOKO TANSSINTAHTI-PERHEELLE!


Lissu Kontturi-Paasikko
Jäikö artikkelista jotain kysyttävää? Ota rohkeasti yhteyttä: liisa@tanssintahti.com, 050-4431011

[/et_pb_text][/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]