Tanssikoulu TanssinTahti on toiminut kentällä kohta 15 vuoden ajan. Tästä yrityksestä piti alunperin tulla ”Lissun eläköitymistyöpaikka”. Jo aika pian toiminnan alkamisen jälkeen kävi ilmi, että toiminta tulee laajenemaan Lissun perheen yhteiseksi jutuksi. Tämän myötä myös toimenkuva tanssinkentällä on laajentunut huomattavasti siitä, mitä Lissu tuolloin vajaa 15 vuotta sitten TanssinTahdin toiminnaksi suunnitteli.

Hyvä näin, koulu toimii muille alan toimijoille esimerkkinä siitä, miten elannon voi tanssikoulusta saada useammalle ihmiselle myös sillä, että toiminta on laajamuotoista ja pitää sisällään paljon erilaisia tapoja opettaa tanssia. 

Ensin Lissun kaveriksi tuli mukaan Marjukka eli Maikki, joka valmistuttuaan Oamkin tanssinopettajakoulutuksesta lähti hakemaan omaa tapaansa opettaa tanssia. Karoliina eli Karkki ja Anniina olivat myös mukana opettajina aika alkuvaiheesta Lissun ja Maikin pyörittäessä hallintoa. Keväällä 2019 Karoliina hyppäsi isommin mukaan toimintaan. Nyt ollaan siinä, että Lissu ja Maikki pitävät huolen isosta kuvasta, Karkki hoitaa lähes kaiken hallintoon liittyvät käytännön asiat ja Anniina ottaa yhä isompaa roolia asioiden suunnittelun kanssa. 

TanssinTahdin viisi erilaista toimenkuvaa

Viikkoryhmät pienillä paikkakunnilla

Tämä on se, miksi TanssinTahti alunperin perustettiin —tuomaan laadukasta tanssinopetusta pienille paikkakunnille ja auttamaan tanssijoita näistä ryhmistä eteenpäin isompiin yhteistyökouluihin. Toimipisteitä lähdettiin hakemaan omien kotipaikkakuntien lähistöltä ja osa paikkakunnista onkin ollut mukana koko toiminnan ajan. Lissun pitkän kouluttajauran kautta verkosto tanssinkentälle on laaja ja ryhmiin on löytynyt opettajia, joiden intohimo on olla mukana innostamassa lapsia ja nuoria tanssin pariin. 

Keväällä 2022 meillä on paikkakuntina pohjoisessa Ii, Kello ja Liminka ja etelässä Punkalaidun ja Sastamala. Meillä on upea ihana joukko sitoutuneita ja asiansa päällä olevia opettajia, juuri sellaisia tyyppejä, joita meidänlaisemme tanssikoulu tarvitsee. 

tanssintahti

Pienissä paikoissa yhteisöllisyys korostuu usein enemmän kuin isoissa keskuksissa ja vuodet näiden ryhmien parissa ovat tuoneet meille lukemattomia upeita muistoja. On järjestetty paikallisten tanssitoimijoiden yhteisiä näytöksiä, tanssittu paikallisen puhallinorkesterin tahdissa, järjestetty tanssileirejä. Paljon sellaisia asioita, joita ei voisi kuvitella tehtävän isojen keskuksien isoissa tanssikouluissa. 

Paritanssin tilauskurssit

Koko TanssinTahti ydinperheen ”oma laji” eli se tanssilaji, jonka parissa oma lapsuus ja nuoruus on vierähtänyt on paritanssi. Lissu on jossain kohtaa elämäänsä ollut myös suhteellisen aktiivinen lavoilla kävijä ja on koulutustoiminnan myötä ”imeytynyt” mukaan seuratanssikenttään hyvin vahvasti. Ja kuinkas ollakaan, myös tyttäret ovat kulkeneet kehityksessä mukana. Niinpä he kaikki ovat opettaneet seuratanssia joko yhdessä Lissun kanssa tai itsenäisesti ja ovatkin käytettävissä erilaisiin paritanssitapahtumiin eri puolilla Suomea. Lissu muistaa sen hetken, kun usean vuoden ajan Maikki oltiin esitelty: ”Tässä on Lissun tytär Maikki” ja eräänä opetusiltana Oulussa Walolla Aaltosen Sari esitteli Lissun: ”Tämä on Lissu, Maikin äiti. 

”Tämä on Lissu, Maikin äiti. 

Työt ovat vieneet jokaista meistä omaan suuntaansa. Muutaman vuoden ajan Maikki on ollut paritanssirintamalta sivussa ollessaan enemmän kuin täystyöllistetty Showtanssin ja Latino Show -maailman kanssa. Lissu ja Anniina käyvät opettamassa eri tahojen järjestämissä tapahtumissa ja järjestämme myös omia Parin kanssa paremmin -nimisiä teemapäiviä Tampereella.

Kiddiejam-konsepti

Koulutamme konseptin kautta tanssin, liikunnan ja varhaiskasvatuksen toimijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan tanssituokioita tai pidempiä tanssijaksoja alle kouluikäisille lapsille. TanssinTahti on myös kouluttanut kaikki opettajansa konseptin mukaisesti ja kaikki viikkoryhmien alle kouluikäisten ryhmät ovat Kiddiejam tanssitunteja.

Tämä konsepti on yksi niistä asioista, joihin tulemme panostamaan tulevaisuudessa, sen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Se on niin paljon muutakin kuin konsepti alle kouluikäisten lasten opettamiseen. Ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun Kiddiejam-materiaalia on tanssittu menestyksekkäästi myös aikuisten paritanssiryhmissä, vanhusten hoivalaitoksissa tai kehitysvammaisten kerhoissa.

Tanssinopettajien ja -ohjaajien kouluttaminen

Lissu, Maikki ja Anniina kouluttavat säännöllisesti paritanssin, showtanssin ja Latino Show -kentän toimijoita. Koulutustoiminnan taustalla on Lissun pitkä ura OAMK:n tanssinopettajakoulutuksessa. Siellä oivallettujen asioiden siirtäminen tyttärille, jotka ovat vahvistaneet omaa näkemystään lisäksi kouluttautumisen kautta ja jokainen näistä kolmesta kokee, että oman osaamisen jakaminen nuoremmille ja opettajaksi/ohjaajaksi haluaville on asia, joka vie koko tanssin kenttää eteenpäin. 

Lissun on vuosien ja vuosien ajan kouluttanut itsenäisesti jäseniä Suomen Tanssinopettajain liittoon (STOL ry). Hän on edelleen paljon käytetty kouluttaja eri tahojen ohjaajakoulutuksissa. Maikin ja Anniina laajempi tanssiosaaminen ja koreografinen osaaminen antavat heille mahdollisuuden kouluttaa myös paritanssikentän lisäksi myös soolotanssipuolen tahoja.

TanssiOnline-verkkopalvelu

TanssiOnline tarjoaa varsinaisen aarreaitan tanssinharrastajille ja tanssista kiinnostuneille. Palvelu on tässä laajuudessa ainoa laatuaan Suomessa ja sen kehittämistyö on tanssikoulullemme jatkuva projekti .

Tutustu TanssiOnline-palveluun ja aloita tanssinharjoittelu kotona!

tanssiOnline

TanssinTahdin arvot kulkevat läpi kaiken toiminnan

Tanssikoulumme opetussuunnitelmaan on kirjattu tanssiyhteisömme arvot, joita haluamme noudattaa kaikessa toiminnassamme. Näitä ovat tasavertaisuus ja suvaitsevaisuus, luovuus, avoimuus ja vastuullisuus.

MIkäli haluat tutustua ajatusmaailmaamme opetussuunnitelman takana, lue artikkeli Opetussuunnitelma kaiken pohjana.

Jokainen oppilas on meille yhtä tärkeä ja pyrimme tukemaan jokaisen oppilaan omaa persoonallista oppimisenpolkua. Emme arvota oppilaita taidon, iän, koon tai minkään muun asian perusteella vaan haluamme auttaa jokaista löytämään oman tapansa nauttia tanssimisesta. 

Luovuuden kautta pyrimme tukemaan sitä, että oppilaat löytävät oman tapansa oppia ja että he uskaltavat luottaa omaan tekemiseensä. Haluamme auttaa oppilaita löytämään luovia tapoja ratkaista oppimiseen liittyviä haasteita ja pyrimme olemaan tukena haasteiden kohdatessa. 

Haluamme toimia avoimesti ja vastuullisesti. Pyrimme kaikessa toiminnassa olemaan kokonaisvaltaisesti vastuullisia sekä tanssitunnin sisällä että ympäristön määrittelemissä käytänteisiin liittyvissä asioissa. Haluamme pitää oppilaamme ajantasalla kaikesta tanssikouluun liittyvästä toiminnasta, tiedotamme asioista mahdollisimman ajantasaisesti ja läpinäkyvästi, emme halua pitää asioita piilossa. 

Vastuullisuus näkyy paitsi edelliseen kappaleeseen liittyvissä asioissa myös opetuksen sisällön suunnittelussa. Haluamme kantaa vastuun siitä, että kaikissa toimissamme opetuksen sisältö on laadukasta, johdonmukaista ja oppilaan ikä- ja taitotasolle sopivaa. Pyrimme opettamaan oppilaillemme kykyä ottaa vastuuta omasta oppimisestaan ja ohjaamaan heitä oppimisen matkalla antamatta valmiita vastauksia. 

TanssinTahti – siellä missä sinäkin!


Lissu Kontturi-Paasikko
Jäikö artikkelista jotain kysyttävää? Ota rohkeasti yhteyttä: liisa@tanssintahti.com, 050-4431011