Blogissa vierailee tällä kertaa tanssinopettaja, mentaalivalmentaja Terhi Tillonen, joka kantaa huolta ihmisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja haluaa tuoda esille tanssin hyvää tekeviä vaikutuksia. Kun mieli voi hyvin, kehollakin on mahdollisuus voida hyvin. Tämä blogiteksti ei ole varsinainen tarina tanssista, mutta sen teema on yksi niistä, joiden kautta syntyy Suuria TanssinTarinoita!


Tanssia ja tunnetaitoja eli miten tunteet ja tanssiminen liittyvät yhteen —Terhi Tillonen

Onneksi 2000-luvun neurotiede ja aivotutkimus ovat tuoneet tunteetkin tieteellisen tutkimuksen piiriin. Tunteilla on ollut suuri merkitys ihmisen evoluutiossa ja yksilön eloonjäämisessä. Ihminen ei lajina ole vielä juurikaan kehittynyt esi-isiemme ajoista, ja tunteilla on edelleen meille elintärkeitä viestejä tarpeistamme. Nykyihminen on vain jostain syystä vieraantunut tunteidensa tunnistamisesta ja niiden säätelystä.

Sekä tunteet että järki toimivat kumpikin – vaikkakin erilaisin lähestymistavoin – tähdäten samaan päämäärään, meidän hyvinvointiimme ja selviytymiseemme. Järki on kehittynyt evoluutiossamme tunteiden jälkeen, emmekä pysty järjellä pakottamaan tunteitamme muuttumaan toisiksi. Ihminen tarvitsee selviytyäkseen molempia.

Tunteet ja järki on totuttu asettamaan vastakkain, ja tässä hierarkiassa tunteita on pidetty jotenkin vähäarvoisempina.

Tunnetaitojen täytyy opetella

Tunnetaidot ja niiden opettelu ovat nyt pinnalla monessa keskustelussa. Tunnetaitoja opetetaan jo päiväkodeissa ja monissa kouluissa, mutta on iso joukko aikuisia, jotka eivät edes tiedä, että mitä niillä tarkoitetaan! Meillä ei ole tunnetunnetaitoja eikä voi ollakaan, ellei niitä ole meille opetettu. Meille on päinvastoin ehkä opetettu, että tunteita ei saa näyttää. Emme välttämättä ole saaneet itkeä tai näyttää suruamme kuin tarkoin säännellyissä tilaisuuksissa. Emme ole saaneet olla kiukkuisia tai vihaisia, vaan meidän on täytynyt piilottaa aggressiot sisällemme ja teeskennellä, että niitä ei olekaan. Emme ole saaneet näyttää herkkyyttämme tai pahaa oloamme, vaan meidän on täytynyt teeskennellä, että mikään ei tunnu missään. Sen me taidamme aika hyvin osata vielä aikuisinakin. 

TUKAHDETUT TUNTEET JÄÄVÄT KEHOON

Tukahdetut tunteet ovat voineet syntyä isommista tai pienemmistä traumoista, tai siitä, että olemme lapsena oppineet, miten meidän kuuluisi käyttäytyä ja olla. Kehossa ne tunteet ovat kuitenkin, vaikka niitä ei olisi aikanaan saanut tai osannut näyttää ja purkaa sieltä pois. Pikkuhiljaa nämä kehoon kasaantuneet tunnemöykyt alkavat vaikuttaa meidän olemukseemme, asentoomme, liikkumiseemme ja tapaamme kohdata tämä elämä ja toiset ihmiset. Näin muokkaantuvat ne suojakuoret, joita me olemme katsoneet tarpeelliseksi rakentaa, jotta selviäisimme tästä elämästä. 

Mitä kaikkea tanssi pitää sisällään?

Tanssissa meillä on liike, musiikki, toisen ihmisen koskettaminen ja kosketetuksi tuleminen sekä meidän oma hengityksen tapamme. Mikä valtava määrä mahdollisuuksia päästä omaan ytimeemme, kun jo yksikin näistä osa-alueista olisi siihen riittävä! Kehomme liike voi parhaimmillaan purkaa näitä kehoon jääneitä tukahdutettuja tunteita. Musiikki läpäisee kaikki ihmisen suojamekanismit ja pääsee suoraan ytimeen, halusit tai et. Musiikilla on siksi valtava vaikutus meidän tunteisiimme ihan kehollisellakin taholla. Toisen ihmisen kosketus ja kosketetuksi tuleminen antaa meille paljonkin informaatiota, sekä toisesta ihmisestä että tavastamme suhtautua kosketukseen. Hengitys vaikuttaa suoraan meidän parasympaattiseen hermostoomme.  

Kaikki nuo elementit yhdessä voivat parhaimmillaan luoda valtavan eheyttävän kokemuksen. Mutta tanssi ei ole mikään taikatemppu tunteiden ymmärtämiseen ja käsittelyyn, vaikka parhaimmillaan se sitä siis voisikin olla. Pääsemme siis asian ytimeen eli …..

Minkälaisia esteitä olemme itse luoneet itsellemme ja omalle liikkumisellemme?

Tukahdetut tunteet ovat vuosien saatossa muuttaneet tapaamme liikkua ja olla kehossamme. Miten kehomme saa liikkua? Miten annamme kehollemme luvan liikkua? Sallimmeko me sen liikkua niin kuin se haluaisi? Miten olet tottunut kohtaamaan toisen ihmisen? 

Kun olemme vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa, tuomme kumpikin tilanteeseen mukanamme oman tunnehistoriamme, tapaamme olla tässä maailmassa, tapamme ajatella ja toimia, tapamme kohdata toinen ihminen. Saatamme ehkä huomata, että vuorovaikutus ei aina toimi niin kuin sen mielestämme pitäisi. Syytämme toista, joka ei osaa käyttäytyä niin kuin hänen pitäisi käyttäytyä. Kunpa vain tuo toinen muuttuisi, olisi erilainen, olisi sellainen kuin minä haluan hänen olevan.

Miten oma tunnehistoriani voi vaikuttaa tanssimiseeni?

Vuorovaikutus toimii toisten kanssa paremmin ja toisten kanssa huonommin. Sen sijaan, että syyttäisit vuorovaikutuksen toimimattomuudesta sitä toista osapuolta, voisitko keskittyä hetken itseesi. Toisten ihmisten meissä herättämät tunnereaktiot ovat oiva merkki jostain meille tärkeästä asiasta! Miksi ärsyynnyn tuosta? Miksi oloni muuttui tukalaksi? Mistä omasta tarpeestani reaktioni kertoo?

Jokin tietty musiikkikappale tai tietty tanssipari voi olla sellainen, joka herättää vanhoja tunnelukkojamme, ja koemme välttämättömyydeksi suojautua. Joudumme turvautumaan niihin samoihin suojakuoriin, joita olemme tottuneet käyttämään, jotta selviytyisimme tällaisista tilanteista. Kehon jäykistyminen voi olla yksi merkki siitä, ja sillä on väistämättä vaikutuksensa myös tanssiin. Onko meillä uskallusta, halua, kykyä tai osaamista toimia toisin, kuin mihin olemme tottuneet? 

Kehomme lisäksi myös mielemme voi syöttää meille tuttua tarinaa siitä, kuinka emme osaa, emme saa, emme kehtaa. Häpeä näyttelee valitettavan suurta roolia monessakin toimessamme. Kehomme muistaa kaiken eikä se vapaudu tukahdetuista tunteista ennen kuin ne ovat tulleet kohdatuiksi ja käsitellyiksi. Tunteet haluavat tulla kuulluiksi. Niillä on meille jokin tärkeä viesti, joka haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi. 

Miten selviän eteenpäin?

Tunnetyöskentelyn alkutaipaleella tarvitsemme toisen ihmisen apua. Tämä voi olla terapeutti, kehoterapeutti tai muuten keholliseen työskentelyyn tottunut henkilö, jolla on kykyä kanssasäädellä ja kannatella silloin, kun alamme tutustua tunteisiimme ja kehon viesteihimme.  

Jotain voit toki tehdä itsekin, vaikka nyt heti! Laita hyvää musiikkia soimaan ja anna kehosi liikuttaa sinua. Seuraa kehosi antamia impulsseja ja liiku juuri niin kuin kehosi haluaa sinun liikkuvan. Kehon vapautumisen myötä myös mielemme pääsee vapaaksi vanhoista uskomuksista ja tottumuksista. 


Tietoa Terhin taustasta löydät tästä.

Tanssijan akatemiasta löydät tietoa tästä.

Terhi oli mukana juttelemassa tanssin hyvää tekevästä vaikutuksesta Alfa TV:n Tanssin Tähden ohjelmassa, katso ohjelma tästä.


Tiedätkö jonkun, jolla olisi kerrottavanaan TanssinTarina? 
Vinkkaa minulle asiasta, nämä tarinat ovat tärkeitä tulla kerrotuiksi. 

Laita viestiä: liisa@tanssintahti.com tai pirauta 050-4431011

Älä missaa TanssiOnline- uutisia!

Tervetuloa kuulemaan ensimmäisenä TanssiOnline-uutiset!

 

Olet onnistuneesti liittyny jäsenkirjeeseen.